Kontrolna tabla za reumatoidni artritis (RA) pomaže pacijentima i drugim zainteresovanim stranama da razumeju činjenice o bolesti i nedostatke u pružanju nege i lečenja RA u Srbija.

Srbija

Opšte zdravstvene informacije

Ukupan broj stanovnika

Očekivani prosečni životni vek – muškarci

Očekivani prosečni životni vek – žene

6,89 miliona1

69,5 godina2

76 godina3

Godišnji budžet za zdravstvo

Gojaznost
(% stanovništva)

Pušači
(% stanovništva)

3.282 miliona evra4

20,80%5

33,30%6

Artritis u Srbiji

Ukupan broj ljudi koji žive sa artritisom

Žene

Muškarci

Učestalost (na 1.000 osoba godišnje)

Procenjeni broj ljudi koji žive sa artritisom u 2040

Troškovi artritisa za društvo
(troškovi zdravstvene zaštite i gubitak za ekonomiju)

57 2057

31 3087

15 0257

Neprijavljeno

Neprijavljeno

Neprijavljeno

Modeli lečenja reumatoidnog artritisa

Standardizovani model lečenja

Broj reumatologa na 75.000 stanovnika

Vreme do dijagnoze RA nakon prvih simptoma (% pacijenata u rokuod 1 meseca)

Vreme čekanja pacijenata sa RA na prvu posetu reumatologu
(% pacijenata duže od 3 meseca)

Da8

Neprijavljeno

21%9

6%9

Reumatoidni artritis u Srbiji

Ukupan broj ljudi koji žive sa AR

Žene

Muškarci

Učestanost (na 1.000 osoba godišnje)

Procenjeni broj ljudi koji žive sa AR u 2040

RA troškovi za društvo
(troškovi zdravstvene zaštite i gubitak za ekonomiju)

20 2247

15 2797

4 4537

Neprijavljeno

Neprijavljeno

Neprijavljeno

Prepreke virtuelnoj nezi

Nedostatak digitalnih veština10

Pristup internetu11

Troškovi elektronike12

1 Republički zavod za statistiku. Procene stanovništva.
https://www.stat.gov.rs/sr-Latn/oblasti/stanovnistvo/procene-stanovnistva

2 Republički zavod za statistiku. Procene stanovništva.
https://www.stat.gov.rs/sr-Latn/oblasti/stanovnistvo/procene-stanovnistva

3 Republički zavod za statistiku. Statistika polova.
https://www.stat.gov.rs/sr-Latn/oblasti/stanovnistvo/statistika-polova

4 Minisstarstvo Financija.
https://mfin.gov.rs/sr/aktivnosti-1/usvojen-budzet-za-2021-godinu-1

5 Institut za Javno Zdravlje Srbije. Studiја „Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019. gоdinе”.
https://www.batut.org.rs/index.php?content=2227

6 WHO. Izveštaj o globalnim trendovima upotrebe duvana.
https://www.who.int/news/item/19-12-2019-who-launches-new-report-on-global-tobacco-use-trends

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9657/bdef:Content/

8 Ministarstvo zdravlja.
https://www.zdravlje.gov.rs

9 Patient Ekperiences of Rheumatoid Arthritis Models of Care: An International Survei.
https://globalranetwork.org/project/global-ra-network-survey/

10 Uglavnom za osobe starije od 50 godina

11 Za siromašne ljude 

12 Zavisi od troškova internet provajdera

Translate »