Nadzorna ploča za reumatoidni artritis (RA) pomaže pacijentima i drugim sudionicima da razumiju činjenice o bolesti kao i nedostatke u pružanju skrbi i liječenja RA u Hrvatskoj.

Hrvatska

Opće zdravstvene informacije

Ukupno
stanovništvo

Očekivana starost – muškarci

Očekivana starost – žene

3.94 milijuna1

75,4 godine2

80,9 godine2

Godišnji izdaci
za zdravstvo

Pretilost
(% stanovništva)

Pušači
(% stanovništva)

4,014 milijuna €3

20,37%4

31,1%5

Artritis u Hrvatskoj

Ukupan broj ljudi koji žive
s artritisom

Žene

Muškarci

Učestalost (na 1000
osoba godišnje

Procijenjeni broj ljudi koji žive s artritisom u 2040

Trošak artritisa za društvo (troškovi zdravstvene zaštite i gospodarski gubitak)

Neprijavljen

Neprijavljen

Neprijavljen

Neprijavljen

Neprijavljen

Neprijavljen

Modeli liječenja
reumatoidnog artritisa

Standardizirani model skrbi

Broj reumatologa na 75.000 stanovnika

Vrijeme do dijagnosticiranja RA nakon pojave prvih simptoma (% pacijenata unutar 1 mjeseca)

Vrijeme čekanja pacijenta s RA na termin za prvi posjet reumatologu
(% pacijenata dulje od
3 mjeseca)

Da6

Neprijavljen

18%7

14%7

Reumatoidni artritis u Hrvatskoj

Ukupan broj ljudi koji
žive s RA

Žene

Muškarci

Učestalost (na 1000
osoba godišnje)

Procijenjeni broj ljudi koji žive s RA u 2040

Trošak RA za društvo
(troškovi zdravstvene zaštite i gospodarski gubitak)

Neprijavljen

Neprijavljen

Neprijavljen

Neprijavljen

Neprijavljen

Neprijavljen

Prepreke za virtualnu skrb

Nedostatak digitalnih vještina

Pristup internetu

Trošak elektronike

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.
https://popis2021.hr

Hrvatski Zavod za Javno Zdravstvo. Prirodno kretanje u Hrvatskoj u 2020. godini.
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/08/PRIRODNO_KRETANJE_2020_30082021_.pdf

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU.
https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/proracun/2022/HZZO%20Obrazlo%C5%BEenje%20Financijskog%20plana%202022-2024.pdf

Hrvatski Zavod za Javno Zdravstvo. Odjel za promicanje tjelesnog zdravlja.
https://www.hzjz.hr/sluzba-promicanje-zdravlja/odjel-za-prevenciju-debljine/

Hrvatski Zavod za Javno Zdravstvo. ISTRAŽIVANJE O UPORABI DUHANA U ODRASLOJ POPULACIJI REPUBLIKE HRVATSKE.
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/02/Duhan_2015.pdf

UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI. SMJERNICE ZA POSTUPKE U ZDRAVSTVENOJ NJEZI BOLESNIKA U KUĆI.
https://znjuk.hr/wp-content/uploads/2018/11/Smjernice-za-postupke.pdf

Iskustva pacijenata o modelima skrbi za reumatoidni artritis: međunarodno istraživanje. https://globalranetwork.org/project/global-ra-network-survey/

Translate »